Pracownicy szpitala
mgr Grażyna Jakimczyk
Stanowisko
Pielęgniarka Oddziałowa
Specjalizacja
Pielęgniarstwo zachowawcze
Oddział
Oddział Chorób Wewnętrznych