Pracownicy szpitala
mgr Katarzyna Olechnowicz
Stanowisko
Pielęgniarka Oddziałowa
Oddział
Oddział Chorób Wewnętrznych