Pracownicy szpitala
Jolanta Sawczak
Stanowisko
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego
Oddział
Administracja

Kontakt

Telefon

75 738 0221

E-mail

jsawczak@szpitalboleslawiec.pl