Pracownicy szpitala
Łukasz Kozera
Stanowisko
Kierownik Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Specjalizacja
Laboratoryjna diagnostyka medyczna
Oddział
Administracja

Kontakt

Telefon

75 738 0267, 75 738 0270

E-mail

sekretariat@szpitalboleslawiec.pl