Pracownicy szpitala
Marek Stefanik
Stanowisko
Kierownik Poradni Specjalistycznych
Oddział
Administracja

Kontakt

Telefon

75 738 01 32

E-mail

mstefanik@szpitalboleslawiec.pl