Pracownicy szpitala
Urszula Fuchs
Stanowisko
Kierownik Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej
Oddział
Administracja

Kontakt

Telefon

75 738 0233

E-mail

sekretariat@szpitalboleslawiec.pl