Jednostki szpitala / Oddziały

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Opis jednostki

W Oddziale pracuje 13 lekarzy, w tym 10 specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii oraz łącznie 65 pielęgniarek i pielęgniarzy. Oddział dysponuje 7 w pełni wyposażonymi stanowiskami intensywnej terapii. Personel świadczy usługi medyczne pacjentom całego szpitala, a w szczególności hospitalizowanym w OAiIT oraz poddawanym zabiegom operacyjnym i badaniom diagnostycznym w obrębie Bloku Operacyjnego i poza nim.

Wyposażenie i organizacja pracy OAiIT spełnia wszystkie wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. W ramach Oddziału działa także Poradnia Anestezjologiczna, gdzie konsultowani są pacjenci przed planowanym znieczuleniem.

Od początku pandemii COVID-19 Oddział leczy chorych z infekcją SARS-CoV-2 i niewydolnością oddechową o najcięższym przebiegu.

 

Usługi medyczne

Obszar anestezjologii zajmuje się znieczulaniem pacjentów w warunkach bloku operacyjnego, przyjmowanych w trybie planowym oraz ostrodyżurowym, kwalifikowanych do zabiegów operacyjnych. W naszej placówce przeprowadzane są wszystkie formy znieczulenia, do których zalicza się znieczulenie ogólne, regionalne, podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe. Do zadań personelu należy również opieka okołooperacyjna oraz leczenie powstałego bólu pooperacyjnego. Oddział dysponuje wysokiej klasy sprzętem, co wpływa na wysoką jakość wykonywanych znieczuleń. Oddział jest w trakcie spełniania wymagań stawianych przez Deklarację Helsińską o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii, co przełoży się na dalszą poprawę jakości udzielanych świadczeń. Oprócz bloku operacyjnego wykonywane są również znieczulenia w Pracowniach Endoskopii i Diagnostyki Obrazowej zarówno dorosłych, jak i dzieci, w trybie hospitalizacji oraz ambulatoryjnie. Pacjentki Oddziału Ginekologicznego mają zapewniony komfort znieczulenia w trakcie drobnych zabiegów ginekologicznych. Personel OAiIT zajmuje się również zakładaniem dostępów naczyniowych długoterminowych – porty naczyniowe.

Obszar intensywnej terapii zajmuje się leczeniem pacjentów w stanie zagrażającym ich zdrowiu oraz życiu. Na fachową pomoc mogą liczyć pacjenci po ciężkich oraz rozległych zabiegach operacyjnych, w przebiegu wstrząsu septycznego, w przebiegu niewydolności jednego lub wielu narządów oraz w innych ciężkich stanach chorobowych, wymagających intensywnej terapii oraz ciągłego, inwazyjnego monitorowania. Posiadamy 7 stanowisk wyposażonych w nowoczesny sprzęt, do którego zaliczyć można: nowoczesne respiratory dla grupy pacjentów wymagających wspomagania układu oddechowego, kardiomonitory, pompy infuzyjne, aparaty do przeprowadzania zabiegów nerkozastępczych i pozaustrojowej eliminacji dwutlenku węgla, ECMO, czyli urządzenie wysokospecjalistyczne stosowane w leczeniu chorych z ciężkim uszkodzeniem płuc lub serca, aparaturę do monitorowania pracy oraz rzutu serca, bronchoskopy, ultrasonograf, aparat do pomiaru kalorymetrii pośredniej. W najbliższym czasie planowane jest poszerzenie bazy diagnostycznej Oddziału o aparat do tomografii impedancyjnej płuc oraz do neuromonitorowania chorych.
Zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą lekarze specjaliści, personel pielęgniarski, farmaceuta kliniczny oraz fizjoterapeuci sprawują opiekę nad pacjentami przebywającymi w Oddziale. Dodatkowo leczenie pacjentów z ciężkimi infekcjami przebiega w oparciu o konsultacje lekarza ze specjalizacją z mikrobiologii lekarskiej. Celem podejmowanych działań jest leczenie oraz dążenie do poprawy stanu zdrowia chorych. W swojej praktyce kierujemy się najnowszymi standardami oraz wytycznymi leczenia, pielęgnacji i monitorowania pacjentów przebywających w oddziale intensywnej terapii. Nasza kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, aby móc zapewnić jak najwyższy poziom leczenia oraz opieki.

Zasady przyjęcia

Do Oddziału przyjmowani są pacjenci z niewydolnością jednego lub kilku narządów/układów narządów z innych oddziałów szpitala oraz, w miarę dostępności miejsc, z innych szpitali w oparciu o wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Personel

Imię i nazwisko
Stanowisko
Specjalizacja
lek. Jarosław Luboński
Stanowisko
Kierownik Oddziału,
Lekarz
Specjalizacja
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Grzegorz Szociński
Stanowisko
Kierownik Bloku Operacyjnego,
Lekarz
Specjalizacja
Anestezjologia i intensywna terapia
mgr Monika Fiedorczuk
Stanowisko
Pielęgniarka Oddziałowa
Specjalizacja
Intensywna opieka,
Pielęgniarstwo anestezjologiczne
lek. Agnieszka Bernatowicz
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Andrzej Salamon
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Anita Lisowska
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Dorota Jędrzejka
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Elżbieta Dutkiewicz
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Krzysztof Nastał
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Krzysztof Wronecki
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Maciej Jagła
Stanowisko
Lekarz rezydent
Specjalizacja
lek. Maksim Bogusz
Stanowisko
Lekarz rezydent
Specjalizacja
lek. Michał Cisek
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Piotr Sarnicki
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Piotr Wąsik
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Anestezjologia i intensywna terapia
dr n. med. Tomasz Skalec
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Wojciech Bąkowski
Stanowisko
Lekarz rezydent
Specjalizacja

Kontakt

Kierownik oddziału
Tel.: 75 738 00 46, 571 223 424
E-mail: jlubonski@zozbol.eu

Gabinet lekarski
Tel.: 75 738 00 46, 571 223 424, 571 223 455 (dyżurny Bloku Operacyjnego)

Dyżurka pielęgniarek
Tel.: 75 738 01 02, 571 223 453

Sekretariat
Tel.: 75 738 00 55

Lokalizacja

Budynek A, piętro 2

Film

Aktualności

Najnowsze wpisy dotyczące jednostki

Pankreatoduodenektomia – jedna z najtrudniejszych operacji w chirurgii układu pokarmowego wykonywana w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu.

18 września 2023

Otwarcie nowego Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu

28 września 2022

12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

12 maja 2022