Jednostki szpitala / Oddziały

Oddział Chorób Wewnętrznych

Ogłoszenie

Kwalifikacja pacjenta do hospitalizacji planowanej (po uzyskaniu skierowania przez lekarza prowadzącego) na Oddziale Chorób Wewnętrznych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00.

Opis jednostki

Oddział Chorób Wewnętrznych zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem schorzeń układów krążenia, oddechowego, pokarmowego, naczyniowego, wewnątrzwydzielniczego. Nowocześnie wyposażone pracownie diagnostyczne, w tym pracownia echokardiografii, USG, badań czynnościowych płuc, bronchoskopowa, endoskopowa wspomagane przez pracownie diagnostyki obrazowej oraz rozbudowane laboratorium umożliwiają nam szybki e i bezpieczne przeprowadzenie procesu diagnostyczno- terapeutycznego. Dzięki komfortowym salom chorych, wykwalifikowanemu personelowi medycznemu, przyjaznemu nastawieniu nasi pacjenci otoczeni są bardzo dobrą opieką, redukującą stres związany z chorobą. Specjaliści różnych dziedzin dbają o leczenie zgodne z najnowszą wiedzą medyczną. Wielospecjalistyczny profil oddziału, doskonale wyposażona sala intensywnego nadzoru umożliwiają terapię najciężej chorych pacjentów. Zespół lekarski oraz pielęgniarski dokłada wszelkich starań, aby zapewnić profesjonalny, ale i komfortowy przebieg hospitalizacji. Współpracujemy z jednostkami naukowymi, prowadzimy badania kliniczne najnowszych terapii, ciągle się szkolimy, co gwarantuje jakość świadczonych usług.

Zasady przyjęcia

Wyznaczenie terminu hospitalizacji planowanej (po uzyskaniu skierowania przez lekarza prowadzącego) na Oddziale Chorób Wewnętrznych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00.

Zapisy telefoniczne możliwe są od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00 pod numerem telefonu 757380011.

WAŻNE! Pacjent, który został zapisany telefonicznie, jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania do szpitala w terminie do 2 tygodni od dnia zapisu.

Personel

Imię i nazwisko
Stanowisko
Specjalizacja
lek. Artur Nahorecki
Stanowisko
Kierownik Oddziału,
Lekarz,
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Specjalizacja
Choroby wewnętrzne
lek. Jadwiga Berduła-Koślińska
Stanowisko
Lekarz,
Zastępca Kierownika Oddziału
Specjalizacja
Choroby wewnętrzne,
Hipertensja
mgr Grażyna Jakimczyk
Stanowisko
Pielęgniarka Oddziałowa
Specjalizacja
Pielęgniarstwo zachowawcze
lek. Aleksandra Pikies
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
lek. Anna Skóra-Wrąbel
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Choroby wewnętrzne
lek. Anna Susło
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Choroby wewnętrzne,
Gastroenterologia
lek. Ekateryna Yatsenko
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
lek. Ewelina Nahorecka
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
lek. Jakub Sołtysiak
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Choroby wewnętrzne,
Kardiologia
lek. Krzysztof Baniecki
Stanowisko
Lekarz rezydent
Specjalizacja
lek. Małgorzata Walas-Antoszek
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Choroby wewnętrzne
lek. Maria Chodyra
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Choroby wewnętrzne
lek. Michał Tarapata
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja

Kontakt

Gabinet lekarski
Tel.: 75 738 00 11, 75 738 02 96

Dyżurka pielęgniarek
Tel.: 75 738 00 10

Sekretariat
Tel.: 75 738 00 15

Lokalizacja

Szpital modułowy (za budynkiem A), parter

Wypisy

Na oddziale.

Aktualności

Najnowsze wpisy dotyczące jednostki

Otwarcie nowego Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu

28 września 2022